Hästförsäkring

En hästförsäkring är utformad för att skydda en hästägare från ekonomiska förluster som kan uppstå på grund av skador, sjukdomar eller olyckor som drabbar hästen.

Det finns olika typer av hästförsäkringar som täcker olika typer av risker. Vissa hästförsäkringar täcker till exempel kostnaderna för veterinärvård om hästen blir sjuk eller skadad, medan andra kan täcka kostnaderna för stöld av hästen.

Andra vanliga skydd kan omfatta förlust av häst på grund av dödsfall, transportrelaterade skador eller ansvarsskydd om hästen orsakar skada på egendom eller person.

Hästförsäkringar i några snabba punkter:

Intyg från veterinär krävs normalt

Försäkringen ersätter för veterinärvård

Lägre livbelopp med högre ålder

Dolda fel ersätts inte

Vad ingår i försäkringen?

punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 – sen förklaring

Viktiga undantag

dddd

Vad kostar hästförsäkringen?

ddd

Vanliga frågor