Hem 9 Fordonsförsäkringar

Fordonsförsäkringar

Fordonsförsäkringar finns i flera former, eller nivåer om man så vill. Grunden är en trafikförsäkring och den är helt obligatorisk för alla som äger ett fordon på land – oavsett slag. Utöver det finns många tillägg att teckna. Här får du all information så att du kan jämföra fordonsförsäkringar och hitta en billig och bra försäkring för ditt fordon.

Senast uppdaterat: 2023-02-24 av redaktionen

Du behöver alltid teckna en trafikförsäkring för fordon på hjul (släp är undantagna). Därutöver kan du teckna halv- och helförsäkring tillsammans med tillägg som assistans, allrisk och liknande. Försäkringar för fordon tillhör de som är allra mest omfattande sett till tillägg.

5 snabba fakta

  • ITrafikförsäkringen är obligatorisk för nästan alla fordon
  • IKan tecknas för alla typer av fordon
  • IMånga möjliga tillägg för ökat skydd
  • IDu bestämmer själv försäkringens omfattning
  • IStora prisskillnader mellan bolag

Exempel på fordonsförsäkringar

Du kan som sagt försäkra alla typer av fordon och det är även ett måste med trafikförsäkring för i princip alla fordonstyper. Här är lite kort om olika typer med länkar till sidor där du kan läsa mer.

Bilförsäkring

Bilförsäkringen omfattar i stora drag tre delar. Den första är trafikförsäkringen. Den är obligatorisk och bara måste finnas. De övriga delarna är delkasko / halvförsäkring och helförsäkring. Delkasko ger skydd och ersättning för skador på bilen såsom glasskada och stöld. Helförsäkringen innehåller vagnskada, vilket innebär ersättning för skador på egen bil.

I princip alla försäkringsbolag erbjuder bilförsäkring och du har alltså goda möjligheter att jämföra för att hitta de bästa priserna och de bästa villkoren. 

Bild för sidan om fordonsförsäkringar

Det är viktigt att du jämför villkor och premier för att träffa rätt med din fordonsförsäkring

Entusiastförsäkring

Entusiastförsäkringar är skräddarsydda för fordon som är äldre, som är av klassisk typ eller på andra sätt är ovanliga. Det är framför allt bilar som kan försäkras, men det finns försäkringsbolag som kan försäkra MC, mopeder och även lastbilar.

I grunden är entusiastförsäkringen en trafikförsäkring med olika möjliga tillägg. Vilka tillägg du behöver avgörs av hur du använder ditt fordon. Det finns också möjlighet till villkor med högre ersättningsnivåer med mera. 

ATV-försäkring

Om du har en ATV (all terrain vehicle) är du skyldig att ha en fordonsförsäkring för trafik. Du kan också teckna till diverse tillägg för stöld och andra skador för din fyrhjuling eller ATV samt även skydd för vagnskada.

Det är inte särskilt många försäkringsbolag som kan erbjuda ATV-försäkring. Därför får du undersöka marknaden noga. Bristen på alternativ kan också göra att du har begränsade möjligheter att jämföra och pruta.

Snöskoterförsäkring

Även snöskotrar ska försäkras. Det handlar då i grunden om en trafikförsäkring, men precis som för alla andra fordonsförsäkringar kan du också teckna till halv- och helförsäkring samt olika tillägg.

Du har ett antal försäkringsbolag att vända dig till men du kan behöva leta lite för att hitta den aktör som passar dig bäst. Jämför och undersök för att hitta rätt.

Båtförsäkring

En båtförsäkring ger dig rätt skydd för din båt med villkor för ersättning och ansvar. Många försäkringsbolag har likartade villkor och regler för sina båtförsäkringar, men premierna kan naturligtvis skilja sig åt. Viktigt att veta är att det dock inte finns något lagkrav på att ha båtförsäkring.

Det som täcks är normalt så kallad sjöskada, motorstöld, skadegörelse, transportskada, uppläggningsskada, brand, allrisk, assistans samt personligt lösöre.

MC-försäkring

En MC-försäkring fungerar i stort på samma sätt som en bilförsäkring med dess tre delar med trafik i botten. Den här försäkringen kan också innehålla mer speciella skydd, helt beroende på vad den täcker. Självklart går det också att försäkra motorcykeln vissa delar av året.

Halvförsäkringen ger extra skydd för skada av olika slag medan helförsäkringen inkluderar vagnskada. Vanliga tillägg är krishjälp, privat vård och extra ersättning vid personskada. För vissa märken finns också särskilda märkesförsäkringar att teckna.

Elbilsförsäkring

Elbilsförsäkringen är i grunden en vanlig bilförsäkring. Det som skiljer är att förstnämnda innehåller en del moment som är direkt kopplade till elektroniken i bilen. Det är ett antal försäkringsbolag som kan erbjuda försäkring för elbil idag och antalet blir löpande fler.

Med en elbilsförsäkring kan du få ett utökat skydd för fel på elektroniken, lägre självrisk för olika garantier, hjälp vid urladdning och möjlighet till bärgning. Även här är det viktigt att du jämför olika bolag.

Mopedförsäkring

Mopedförsäkring kan du teckna för alla typer av moppar, inklusive traditionella mopeder, scootrar, flakmoppar, EU-mopeder och mopedbilar. Det spelar kort sagt ingen roll hur fordonet är utformat. Det spelar i regel heller ingen roll om du har moped klass 1 eller klass 2.

I försäkringen först och främst trafikförsäkring. Du kan sedan addera både halvförsäkring med skydd för skada, stöld, brand med mera och helförsäkring med vagnskada.

Mopedbilsförsäkring

Mopedbilar är smidiga fordon som hela tiden ökar i popularitet. För att få köra en mopedbil krävs trafikförsäkring. Sedan kan du lägga till både halv- och helförsäkring för att få det skydd du behöver.

I grunden ligger alltid en trafikförsäkring. Med tillägg kan du få skydd för skada, stöld, brand och dessutom få hjälp med bärgning. Vagnskada finns också som tillägg. OBS! En EPA/A-traktor ska inte försäkras som en mopedbil.

Släpvagnsförsäkring

Släpvagnar behöver ingen trafikförsäkring. Trafikförsäkringen på din bil täcker när du kör med släpet. För släpvagnar kan du välja mellan halv- och helförsäkring. Du kan alltså teckna försäkring för stöld, glas, brand samt rättsskydd. Helförsäkringen täcker också skada vid krock och olyckshändelse.

Det finns inte särskilt många försäkringsbolag som erbjuder släpvagnsförsäkring. Därför bör du undersöka utbudet lite mer noggrant. Ta gärna hjälp av tipsen här på sidan.

Husbilsförsäkring

En husbil fungerar som ett vanligt fordon på fyra hjul och behöver trafikförsäkring. Även här finns naturligtvis möjligheten att teckna till halv- respektive helförsäkring. Det är normalt en god idé att öka skyddet, inte minst eftersom det finns ett antal villkor skräddarsydda för husbilar.

Några exempel på skydd som du får med halvförsäkring är drulle, bärgning och så kallat reseavbrott. Det finns också flera tillägg du kan göra.

Assistansförsäkring

En assistansförsäkring handlar om att få hjälp när något går fel på vägen. Med en sådan försäkring får du snabb hjälp med bärgning, starthjälp, bränsle, lås, punkter, feltankning med mera när du är på väg. 

En assistansförsäkring kan vara en del av en vanlig fordonsförsäkring eller tecknas separat hos ett annat bolag. Normalt ingår lite mer om du tecknar den separat.

Husvagnsförsäkring

Husvagnar behöver inte trafikförsäkras. Om något händer på vägen täcks det av din bil. Du har dock möjlighet att teckna halvförsäkring och helförsäkring. Det är en bra idé att göra det eftersom du får skydd bland annat för stöld, brand och drulle. 

Det är en hel del försäkringsbolag som har husvagnsförsäkring och du väljer givetvis fritt. Se till att jämföra premier och villkor för att hitta den lösning som är perfekt för dig

Märkesförsäkring

Om du har ett fordon av ett speciellt märke kan det vara en idé att teckna en märkesförsäkring. En sådan innehåller villkor som är skräddarsydda för märket och bilen. 

Några vanliga delar i en märkesförsäkring är garanterad reparation på märkesverkstäder (enbart med originaldelar), drulle / allrisk, förlängda garantier, lägre självrisker och mer generösa regler vid skada och förlust.

Drönareförsäkring

Att använda en drönare är förenat med fara för person och egendom. Det betyder att det kan vara en bra idé med en ansvarsförsäkring, på samma sätt som vad gäller för båtar. En drönareförsäkring helt enkelt. 

En drönareförsäkring är i grunden en ansvarsförsäkring. Den kan tecknas av både privatpersoner och företag. Tanken är att du som ägare ska få ett ansvarsskydd om du blir skadeståndsskyldig. Det handlar både om personskada och skada på egendom. Någon ersättning för skada på drönaren ingår dock inte. Något krav på försäkring för privatpersoner finns inte (även om det rekommenderas!). För professionella utövare krävs dock ansvarsförsäkring.

Drönare är en ganska ny företeelse. Det betyder att drönarförsäkringar inte finns hos alla bolag. Förmodligen kommer den här typen av skydd dock att bli vanligare i framtiden.

Vanliga frågor om fordonsförsäkringar

Vad betyder fordonsförsäkring?

En fordonsförsäkring täcker skador på fordonet, andra fordon samt på ägaren vid användning av fordonet. Den inkluderar skydd och ersättning vid skador och förluster. För försäkringen betalar du som fordonsägare en premie. 


Vad kostar fordonsförsäkring?

Priset, eller premien, för en fordonsförsäkring avgörs av flera saker. Typen av fordon, märket, värdet av fordonet, förarens ålder och tidigare skadehistorik samt geografi är faktorer som ingår i bedömningen av premiens storlek.

Jämföra fordonsförsäkringar - att tänka på

Om du behöver en fordonsförsäkring ska du absolut jämföra priser och även villkor. Ju bättre du jämför, desto större möjlighet att du hittar en bra och billig försäkring. Saker du kan jämföra är vad som täcks av olika villkor, vilka självrisker som gäller (och om du kan påverka dem) samt naturligtvis också priset.

Vilka försäkringsbolag har fordonsförsäkringar?

Det korta svaret är att nästan alla försäkringsbolag erbjuder sådana. Vissa är till och med mer eller mindre specialiserade. Med så många bolag har du goda chanser att jämföra för att hitta bäst pris och villkor. Några exempel är If, Folksam, Länsförsäkringar och Trygg Hansa.

Ska företag ha fordonsförsäkring?

Den som äger fordonet är skyldig att teckna försäkring (om det är ett krav). Om ett företag äger fordonet är det alltså företaget som ska teckna. Om företaget har många fordon finns vanligtvis smidiga lösningar att ordna med försäkringsbolagen.

Sammanfattning

För nästan alla fordon behöver du ha en fordonsförsäkring av typen trafik. Du har sedan möjlighet att lägga till olika moment. Det är viktigt att du både ser till att du har rätt skydd och att du betalar rätt premie. Ta hjälp av guiderna här på sidan för att lättare göra det rätta valet.