Hem 9 Djurförsäkringar

Djurförsäkringar

En djurförsäkring ger skydd mot höga kostnader om ditt djur blir sjukt eller skadat och behöver veterinärvård. Det är just en veterinärvårdsförsäkring som är grunden. Vård kostar mycket pengar och en djurförsäkring kan vara väl investerade pengar. På den här sidan kan du läsa fakta om djurförsäkringar och se hur du kan hitta bra och billiga produkter genom att jämföra.

Senast uppdaterat: 2023-02-25 av redaktionen

Du behöver inte ha en försäkring för ditt djur. Det finns inget krav på det från lagens sida. En djurförsäkring kan dock rekommenderas eftersom den kan spara dig mycket pengar om ditt djur råkar ut för en olycka eller blir sjukt. Veterinärvård, mediciner och behandlingar kan kosta mycket pengar. 

Djurförsäkringen fungerar på samma sätt som de allra flesta andra försäkringar. Produkten omfattar en rad villkor och du betalar en månadspremie för att få del av skyddet. Läs mer här nedan om den här typen av produkt och klicka dig vidare till våra undersidor.

5 snabba fakta

  • ISkydd för veterinärvård
  • IMedicin kan ingå eller tecknas till
  • IKan tecknas för nästan alla djur
  • INästan alla bolag har hund- och kattförsäkring
  • ILivförsäkring får ofta tecknas till separat

Veterinärvårdsförsäkringen

Veterinärvårdsförsäkringen är det centrala i en djurförsäkring. Den täcker en del av de kostnader för undersökning, behandling, operationer, med mera som kan behövas om ditt djur blir skadat eller drabbas av sjukdom. Exakt vilka delar som täcks kan naturligtvis vara olika hos olika försäkringsbolag. Dessutom kan bolagen ha olika paket eller nivåer med olika skydd.

Veterinärvård är dyr och varje del, till exempel undersökning och behandling, kan kostar åtskilliga tusenlappar. Med veterinärvårdsförsäkringen blir din kostnad inte så stor. Det du betalar är en självrisk som ofta är mycket mindre än veterinärräkningen.

bild på hundar och katter för sida om djurförsäkringar

Det finns djurförsäkringar för nästan alla typer av husdjur och lantdjur

Kattförsäkring

En kattförsäkring fungerar på samma sätt som övriga typer av djurförsäkringar. Den omfattar veterinärvård samt kan inkludera medicin, operationer och olika typer av behandlingar och rehabilitering. Det går också att teckna till livförsäkringar som ger ersättning om katten avlider till följd av ett olycksfall eller sjuk.

Det är många försäkringsbolag som erbjuder kattförsäkring. Villkoren och vad som omfattas skiljer sig naturligtvis mellan bolagen. En sak att titta på särskilt är begränsningar för medicin och behandlingar. En annan sak att undersöka är åldersgränser för olika delar av försäkringen.

Hundförsäkring

Med en hundförsäkring kan du säkra lägre kostnader för veterinärvård och även få den vård just din hund behöver. I försäkringen ingår för det första ett skydd mot kostnader för behandling och vård hos veterinär (med avdrag för självrisk). Försäkringen kan också, eventuellt som tillägg, inkludera ersättning för mediciner med mera.

Det finns naturligtvis många varianter på hundförsäkring. En del försäkringsbolag är mycket generösa med villkoren vid sjukdom och skada medan andra är mindre generösa. En ordentlig jämförelse är alltså mycket nyttig. Även för livförsäkring kopplad till hundförsäkringen är det viktigt att jämföra och ställa bolag mot varandra.

Försäkringar för smådjur

Exempel på typiska smådjur är kanin, marsvin och hamster. I den här kategorin brukar också husdjur som fåglar och reptiler för terrarium ingå. Smådjursförsäkringen fungerar ungefär som en försäkring för en hund eller katt. I centrum är veterinärskyddet, det vill säga ersättning för kostnader för besök och behandling hos veterinär. Smådjursförsäkringen omfattar både olycksfall och sjukdomar.

Precis som för andra djurförsäkringar finns skillnader i villkor mellan olika bolag. För att få det bästa skyddet för ditt smådjur bör du jämföra och undersöka omfattning, självrisker, om livförsäkring ingår med mera.

Lantdjursförsäkring

Om du är djurägare med djur som kor, getter, får och liknande kan du teckna en lantdjursförsäkring. En sådan är i grunden en veterinärvårdsförsäkring som täcker kostnader (efter avdrag för självrisk) för undersökning och behandling av veterinär. I lantdjursförsäkringar finns också ofta villkor om ersättning vid förlust av djur.

Antalet försäkringsbolag med specifika produkter för lantdjur är inte särskilt många. Du får därför vara lite mer noggrann i dina undersökningar. På vår sida för just den här försäkringen får du mer information om hur du kan hitta och välja rätt.

Uppfödarförsäkring

Avel och uppfödning är en lite speciell del av djurägande och därför finns speciella avels- eller uppfödarförsäkringar. Dessa tar framför allt sikte på förlust av djur vid födseln. Sådana försäkringar finns till exempel för hund och katt. 

En uppfödarförsäkring kan också ha villkor för ersättning för besök hos veterinär, behandling hos veterinär, operationer, mediciner och annat som kan behövas den första tiden. Med en sådan här försäkring kan du minska dina ekonomiska risker vid avel och uppfödning.

Vanliga frågor om djurförsäkringar

Vilka försäkringsbolag har djurförsäkringar?

Det är ganska många svenska försäkringsbolag som erbjuder produkter för djur. De flesta av de största aktörerna gör det och dessutom finns ett antal bolag som specialiserar sig på djurförsäkringar. Några alternativ är Trygg Hansa, Agria, Many Pets, If, Länsförsäkringar och Folksam.

För vilka djur kan man teckna djurförsäkring?

Du kan teckna en försäkring för djur för i princip alla typer av djur, både husdjur och lantdjur. Det är endast en begränsad skara arter som inte kan försäkras. Givetvis är det också så att inte alla bolag har produkter för precis alla djur.

Vilken djurförsäkring är billigast?

Ju mindre omfattande försäkring, desto lägre premie – det är en grundregel. Det går dock inte att utse en viss djurförsäkring till den billigaste eftersom det är så många saker som vägs in. Alla djur är olika och alla försäkringsbolag har olika villkor och prisnivåer.

Vilken djurförsäkring är den bästa?

Vilken som är bäst djurförsäkring kan egentligen bara du svara på. Du får göra en avvägning av omfattning, undantag och premiens storlek för att komma fram till vad som är bäst. Du kan också med fördel titta på andra kunders omdömen och betyg. 

Vilket försäkringsbolag har högst betyg och bäst omdöme?

Det finns några bolag som sticker ut från mängden när det gäller omdömen och betyg för djurförsäkringar. Om du tittar på sajter som samlar betyg ser du att Agria, Many Pets, Sveland och Folksam ligger bra till.

Hur fungerar en livförsäkring för djur?

Om livförsäkring ingår i din försäkring får du en fast summa i ersättning om ditt djur avlider. Normalt är den här delen ett tillägg som du får teckna till särskilt. Hur stort beloppet blir avgörs normalt av typen av djur, allmänt hälsotillstånd och givetvis också ålder.

Ingår kostnader för begravning och kremering?

Generellt får du inte ersättning för kostnader kopplade till kremering och begravning. Undantag finns självklart och vissa bolag erbjuder utökade försäkringar där dessa delar kan ingå.

Kan man välja självrisk själv för en djurförsäkring?

Många gånger kan du välja egen självrisk när du försäkrar ditt djur. Väljer du en högre självrisk blir premien lägre. Motsatsen gäller om du väljer ett lägre belopp.

När slutar en livförsäkring att gälla?

Hos vissa försäkringsbolag finns ingen övre åldersgräns. Hos andra finns en fast gräns för respektive typ av djur, till exempel hund eller katt. Många försäkringsbolag har också övre gränser för när livförsäkring kan tecknas. Den här gränsen ligger vanligtvis kring 8-9 år när det gäller katt och hund.

Får jag ersättning om min hund springer bort?

Om din hund (eller katt) springer bort kan du ha rätt till ersättning ur din försäkring. Det beror helt på vad som står i villkoren. 

Var är en användbarhetsförsäkring?

Vissa djur, särskilt hundar och hästar, kan användas i olika aktiviteter. Några exempel är tävling eller jakt. Om du har exempelvis en hund som deltar i jakt med dig kan du teckna en användbarhetsförsäkring. Den täcker vanligtvis behandling, rehabilitering med mera vid skada och sjukdom samt ger ersättning om hunden helt enkelt inte längre är användbar (för jakt).

Vad är karenstid för försäkring för djur?

Under karenstiden har du inte rätt till ersättning för skada eller sjukdom. Idag är det vanligt att försäkringsbolagen helt slopar karenstiden.

Finns djurförsäkring för kanin? Hamster?

Du kan teckna försäkringar för smådjur som kaniner och hamstrar hos flera bolag. De exakta villkoren skiljer sig dock naturligtvis mellan olika bolag.

Jämför djurförsäkringar

Du kan självklart jämföra djurförsäkringar på samma sätt som för andra produkter. Det finns flera saker du kan titta på för att hitta den produkt som är bäst för dig och ditt djur utifrån vad försäkringen täcker och hur prislappen ser ut. Här är en kort guide!

Jämför erbjudanden från olika bolag: Titta på vad som ingår, särskilt när det gäller omfattning med ersättning för veterinärvård, livförsäkring och medicin.

Kontrollera att du får en försäkring som täcker dina krav och behov: Jämför villkor och omfattning för att hitta den produkt som passar bäst.

Undersök villkor noga: Titta vad som gäller för faktorer som ålder, sjukdomshistorik och vilka undantag som finns.

Jämför premier: Se vad du får betala för olika försäkringar och jämför utifrån det. Premien är dock inte det viktigaste, skyddet för ditt husdjur är viktigast!

Se vad andra kunder tycker: Läs omdömen och recensioner för att titta på hur olika försäkringsbolag upplevs av kunderna. 

Vad kostar en djurförsäkring?

Vad en djurförsäkring kostar för dig och ditt djur beror på flera saker. Arten, rasen, djurets hälsa och sjukdomshistorik samt djurets ålder är viktiga faktorer som vägs in i bedömningen. Vilket bolag du väljer spelar också in. Olika försäkringsbolag har olika priser, så enkelt är det.

Som en grov uppskattning kan vi säga att en djurförsäkring kostar mellan några hundralappar upp till ett par tusen kronor per år. Som regel är premien högre för större djur än för mindre djur.

Sammanfattning

Med en djurförsäkring får du ett skydd som hjälper dig ekonomiskt om ditt husdjur eller lantdjur drabbas av skada eller olycksfall. Framför allt får du ersättning för veterinärvårdskostnader som annars kan bli mycket dyra. Det är en god idé att ha en djurförsäkring, oavsett vilket djur du har.