Allt du vill veta om försäkringar (och mer!)

Vi presenterar oberoende fakta kring försäkringar för både sak, person och inkomst för att du ska kunna göra rätt val både för ditt skydd och din plånbok. Försäkringar är en djungel och du kan tjäna på att ha en vägvisare.

Det här kan vi erbjuda dig

 • ITydligt och lättläst om försäkringar
 • IFaktadatabas för alla typer av försäkringar
 • IJämförelser av priser & villkor
 • IErbjudanden som är bra för din plånbok
 • ITips och guider
 • ISvar på mängder av vanliga frågor

Vad är en försäkring?

En försäkring är ett avtal mellan en försäkringsgivare och en försäkringstagare. Med andra ord är det ett avtal mellan ett försäkringsbolag och dig. Din del av avtalet är att betala premie och följa villkor om omsorg och aktsamhet.

Försäkringsbolagets ansvar är att betala ut ersättning till dig vid skada, till exempel vid olycka. Idén med hela avtalet är att du betalar för att få ett skydd och en ersättning om något händer.

Det finns många typer av försäkringar men de flesta kan sorteras in under rubrikerna sak och person. En typisk sakförsäkring är den som gäller ett fordon. En typisk personförsäkring är den som täcker olycksfall på dig som privatperson.

Jämföra försäkringar?

Det är alltid bra att jämföra priser, oavsett vilken tjänst det handlar om. För försäkringar är det kanske ännu viktigare att jämföra noga eftersom det du vill försäkra – dig själv, ditt hem eller kanske din bil – har stora värden på alla sätt. Att jämföra erbjudanden är klokt för att få det bästa skyddet som passar dina behov, detta samtidigt som du får skyddet till ett rimligt pris. 

Du ska titta noga på krav och villkor samt vilka fördelar du får. Du ska naturligtvis också undersöka priser och självrisker. Om du jämför noga kan du se till att du inte betalar för något som du inte behöver och att du inte får för lite täckning.

Vilka försäkringar finns det?

Som privatperson kan du försäkra ditt liv, din hälsa, ditt hem och dina fordon. Du kan också se till att du har ett extra skydd på resan och en form av krockkudde om något skulle hända med din inkomst. Företag kan teckna försäkringar för både medarbetarnas hälsa såväl som för maskiner, inventarier och mycket mer. Det korta svaret på rubriken är att det finns en väldig mängd olika alternativ. Läs mer och klicka dig rätt nedan.

försäkringar - bild framsida
Boende

En boendeförsäkring skyddar dig mot ekonomisk skada som kan uppstå till följd av skada på ditt hem eller en annan fastighet. Det är en försäkring som ger skydd mot katastrofer som översvämning, brand och andra omständigheter som kan leda till stor ekonomisk skada. Boendeförsäkringen betalar också för kostnader för att reparera eller ersätta bostaden och dess innehåll. Den innehåller också rättsskydd samt kan innehålla diverse tillval som exempelvis allriskförsäkring / drulle. 

 • Hemförsäkring
 • Villaförsäkring
 • Bostadsrätt
 • Fritidshus
 • Hyresrätt
 • Villabyggnad
 • Student
Fordon

Fordonsförsäkringen brukar sägas vara tredelad. I botten ligger trafikförsäkringen, som är den enda obligatoriska försäkringen som finns. Den täcker skada på person och annans fordon. En halvförsäkring innehåller också skydd för stöld, brand, glas, maskinskada samt rättsskydd. Som försäkringstagare kan du också teckna helförsäkring. Den omfattar skydd och ersättning om det är du själv som orsakar skadan. Det finns fordonsförsäkringar för alla typer av fordon, bilar såväl som MC, mopeder och båtar.

 • Bilförsäkring
 • Husbil
 • MC
 • Moped
 • Mopedbil
 • Husvagn
 • Veteran / Entusiast
 • Släpvagn
 • Snöskoter och ATV
 • Assistans
 • Bilmärkesförsäkring
 • Båt
Person

En personförsäkring har den enskilde personen i fokus. Försäkringen är ett avtal mellan dig och ett försäkringsbolag där bolaget åtar sig att utge ersättning för skador och förluster. De tre vanligaste typerna är livförsäkring, olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring. Den här typen av skydd kan tecknas privat men vissa delar kan också erbjudas av arbetsgivare.

 • Barnförsäkring
 • Livförsäkring
 • Sjuk- och olycksfall
 • Olycksfall
 • Sjukvårdsförsäkring
 • Gravidförsäkring
 • Vuxenförsäkring
 • Idrottsförsäkring
Resor

Reseförsäkringen är till för att säkra möjlighet till vård och möjlighet till sjuktransporter om du skulle bli sjuk eller skadad utomlands. Den täcker till exempel vårdkostnader, som i vissa fall annars kan bli mycket kostsamma. Reseförsäkringen är ett komplement till det reseskydd som finns i hemförsäkringar. Det finns naturligtvis många varianter på reseförsäkringar inklusive sådana som också gäller för sportaktiviteter.

 • Reseskydd i hemförsäkring
 • Extra reseskydd
 • Kreditkort
 • Avbeställningsskydd
Djur

En djurförsäkring täcker skada och förlust av våra fyrfota vänner när något oväntat sker. De är inriktade på att ersätta veterinärkostnader men kan också innehålla exempelvis livförsäkringar. Du kan teckna försäkring för de flesta djur, från lantbruksdjur till smådjur. Vanligtvis är försäkringarna standardiserade sett till villkor och självrisker så skillnaderna mellan olika bolag är sällan särskilt stora.

 • Hund
 • Katt
 • Häst
 • Smådjur
 • Lantbruksdjur
 • Uppfödarförsäkring
Företag

Företagsförsäkringar är specialanpassade för företags behov både när det gäller egendom, ansvar och skydd för person. Företagsförsäkringar kan skräddarsys efter olika företags verksamhet för att passa de behov som olika företag har. Alla företag har behov av olika lösningar för att både säkra egendom och få ett skydd exempelvis vid skadeståndsanspråk.

Andra typer av försäkringar

Det finns såklart fler försäkringar än dessa. Samhället har olika skydd för dig och din familj genom Försäkringskassan. Dessutom finns försäkringsskydd i skola och barnomsorg samt inom sjukvården. Andra ganska vanliga typer är inkomstförsäkring och produktförsäkringar.

En inkomstförsäkring är ett avtal som ger dig som privatperson ett skydd om du förlorar hela eller en del av din inkomst. De ger ett ekonomiskt skydd om du inte kan jobba eller om du blir av med ditt jobb av någon anledning. Det finns också exempel på inkomstförsäkringar som betalar ut ersättning vid högre ålder.

Produktförsäkringar har enskilda produkter i fokus. Det kan till exempel handla om hemelektronik. Försäkringen ger skydd och ersättning om du inte kan använda produkten som det är tänkt och täcker kostnader för utbyten eller reparationer. En produktförsäkring har vanligtvis en giltighetstid på upp till 12-24 månader och kan förlängas.

5 steg från anmälan till utbetalning

När något har skett ska du göra en skadeanmälan. Det spelar ingen roll om du har ramlat, blivit utsatt för stöld eller om din katt inte mår så bra. Det första steget är en skadeanmälan och den gör du enkelt på nätet eller via telefon. När du gör det inleds den process som kallas skadereglering.

Hur ska skadeanmälan se ut? Det finns egentligen inga regler. Du ska ganska kortfattat beskriva vad som har hänt. Det är allt. Vid skadeanmälan på nätet räcker det ofta med ett par meningar. Hos vissa försäkringsbolag väljer du istället typ av skada i menyer. Det viktigaste är att du anmäler så snart du kan.

Nu ligger ärendet hos försäkringsbolaget. En handläggare tittar på din anmälan och återkommer. Ofta får du meddelande på dina egna sidor hos bolaget. Då loggar du in, exempelvis med BankID, för att se meddelandet.

Många gånger behöver du komplettera med fler uppgifter. Det är vanligt att handläggaren behöver se kvitton, bilder, polisanmälan, garantibevis och liknande.

När handläggaren har alla uppgifter som behövs kan han eller hon ta beslut. Du får då reda på om du får ersättning ur försäkringen, hur självrisken blir, med mera.

Om din anmälan godkänns får du ersättning. I de flesta fall handlar det om ersättning i pengar men det kan också handla om reparationer och liknande. Allt beror på vilken typ av försäkring och skada det handlar om.

Vad är förhållandet mellan premie och självrisk?

Orden premie och självrisk är centrala i allt som har med försäkringar att göra. Premien är ditt pris för att få det skydd som anges i villkoren. Självrisken är den del av skadekostnaden som du får stå för själv innan du kan få ersättning ur försäkringen.

Det finns en direkt koppling mellan de två orden och begreppen. Grundregeln är att ju högre premie, desto lägre självrisk. Självklart gäller också motsatsen.

Som du ser är det klokt att tänka ett steg extra kring självrisk och premie. Vilken är den rätta balansen för dig? Är det fördelaktigt för dig med en lägre premie? Högre premie? 

Kan man få rabatt på premie och i så fall hur?

Försäkringsbolagen har självklart färdiga prislistor för olika lösningar. De bygger framför allt på den beräknade risken för skada. Det betyder inte att det är omöjligt att pruta. Du har även möjlighet att få rabatter på dina premier.

Det naturliga tipset för att få ner kostnaderna för premier är att samla försäkringar. Det betyder att du har till exempel både din bilförsäkring, din barnförsäkring och din hemförsäkring hos samma bolag. Om du väljer flera produkter hos ett och samma bolag kan du helt enkelt betraktas som en bättre kund.

Ett annat tips för rabatt är att minska din risk. Du kan till exempel få rabatt på villaförsäkring om du installerar larm. Ungefär samma princip gäller för fordon och motorer. Det finns många sätt att minska risken. Ju lägre risk, desto lägre premie.

Andra faktorer som kan påverka din risk och ge rabatt är ålder, kön, geografi, tidigare skadehistorik med mera. Det är inte alltid du kan lyckas få en rabatt på premien, men det är klokt att försöka.

!